2022-09-06

Hong Kong Inter-School Tenpin Bowling Champions-2022